KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

BMC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (03/03/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁN SẢN BÌNH ĐỊNH
- Mã chứng khoán: BMC
- Mã ISIN: VN000000BMC3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng ( mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
1/ Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2/ Nội dung cụ thể:
2.1: Chi trả cổ tức lần 2 năm 2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 04%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 04/4/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định ( Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 04/4/2017. Lưu ý: xuất trình Chứng minh nhân dân khi nhận.
2.2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:
Công ty sẽ thông báo thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sau khi được Hội đồng Quản trị thống nhất.

Tin đã đưa

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top