KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

NĂNG LỰC CÔNG TY

- Mỏ sa khoáng titan tại xã Cát Thành,  huyện Phù Cát, Bình Định.
- Trữ lượng khoáng sản titan tại mỏ Cát Thành khoảng 1.500.000 tấn.
- Xí Nghiệp Sa khoáng Titan Nam Đề Gi năng suất 80.000 tấn/năm.

Mỏ khai thác tại Cát Thành

 

Xưởng chế biến tinh quặng Ilmenite

Nhà máy luyện xỉ Titan Bình Định
- Nhà máy sản xuất xỉ Titan công suất 30.000 tấn sản phẩm xỉ Titan và gang/năm tại cụm công nghiệp Cát Nhơn – Phù Cát.
- Đang tiến hành các hình thức liên doanh liên kết trong và ngoài nước để nghiên cứu chế biến sâu các sản 
  phẩm khác từ quặng Titan như Rutile nhân tạo, Pigment, Titan kim loại...

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top