KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTC-Q3-2023 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 Báo cáo tài chính 18/10/2023
CBTT-03.10.2023 Ủy quyền cho ông Huỳnh Ngọc Bích làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 03/10/2023
CBTT-28.09.2023-1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Anh Vũ để nghỉ hưu theo chế độ Thông tin công bố 28/09/2023
CBTT-28.09.2023-2 Bổ nhiệm ông Trần Hồ Toại Nguyện chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật sang ông Trần Hồ Toại Nguyện Thông tin công bố 28/09/2023
BCTC-6T-2023 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 Báo cáo tài chính 10/08/2023
BCTC-Q2-2023 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 Báo cáo tài chính 19/07/2023
CBTT-29.05.2023 Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 Thông tin công bố 29/05/2023
CBTT-12.05.2023 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Thông tin công bố 12/05/2023
CBTT-28.04.2023 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông tin công bố 28/04/2023
BCTC-Q1-2023 Báo cáo tài chính quý I năm 2023 Báo cáo tài chính 19/04/2023
TL-DHDCD 2023 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông 07/04/2023
CBTT-06.04.23 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông 06/04/2023
CBTT-10.03.2022 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông 10/03/2023
BCTC-2022 Báo cáo tài chính năm 2022 Báo cáo tài chính 24/02/2023
BCTC-Q4-2022 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 18/01/2023
02/BC-HĐQT-BMC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Thông tin công bố 05/01/2023
CBTT-19.12.2022 Ủy quyền cho ông Huỳnh Ngọc Bích làm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 19/12/2022
BCTC-Q3-2022 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 19/10/2022
CBTT-16.09.2022 Bổ nhiệm ông Cao Thái Định - thành viên độc lập HĐQT làm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty. Thông tin công bố 16/09/2022
BCTC-6T-2022 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo tài chính 15/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top