KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

Sơ đồ Site

  CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

  Giấy phép: 

  35 03 000009

  Địa chỉ: 

  11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

  Điện thoại: 

  (0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

  Fax: 

  (0256)3822497

  Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

  bimicovn@dng.vnn.vn

  Top