KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

BMC- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng. (26/04/2019)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁN SẢN BÌNH ĐỊNH
- Mã chứng khoán: BMC
- Mã ISIN: VN000000BMC3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng ( mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019
1/ Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.
2/ Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 31/5/2019
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định ( Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/5/2019. Lưu ý: xuất trình Chứng minh nhân dân khi nhận.

 

* Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 bằng tài liệu được liên kết này


Tin đã đưa

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top