KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

VĂN BẢN

Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

BCTC-Q3-2022 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 19/10/2022
CBTT-16.09.2022 Bổ nhiệm ông Cao Thái Định - thành viên độc lập HĐQT làm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty. Thông tin công bố 16/09/2022
BCTC-6T-2022 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo tài chính 15/08/2022
CBTT-15.08.2022 Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Thông tin công bố 15/08/2022
CBTT-11.08.2022 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Thông tin công bố 11/08/2022
CBTT-04.08.2022 Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 04/08/2022
CBTT-01.08.2022 Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 Thông tin công bố 01/08/2022
CBTT-30.07.2022-01 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông tin công bố 30/07/2022
CBTT-30.07.2022-02 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm Tổng giám đốc Thông tin công bố 30/07/2022
BCTC-Q2-2022 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Báo cáo tài chính 21/07/2022
CBTT-15.07.2022 Thông tin của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 15/07/2022
CBTT-07.07.2021 Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 Đại hội đồng cổ đông 07/07/2022
CBTT-30.06.2022 ĐHCĐ thường niên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp Thông tin công bố 30/06/2022
CBTT-20.06.22 Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Thông tin công bố 20/06/2022
CBTT-20.06.22-UCV Thông tin của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 Thông tin công bố 20/06/2022
CBTT-14.06.22 Thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Thanh Thao. Thông tin công bố 14/06/2022
CBTT-07.06.22 Thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông 07/06/2022
TL-DHDCD 2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Đại hội đồng cổ đông 07/06/2022
CBTT-06.06.22 Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Thông tin công bố 06/06/2022
CBTT-23.05.22 Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông tin công bố 23/05/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top