KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tận tâm - Uy tín
Tốt
Còn một số hạn chế

LIÊN KẾT

Mở liên kết

SẢN PHẨM CHÍNH

 
SẢN PHẨM CHÍNH
 

Sản phẩm

Hàm lượng

Tinh quặng Ilmenite

TiO: 51%min; Fe2O3 : 13% max; 
FeO : 30%min, Cr2O: 0.05% max
V2O: 0.12%, Th+U : 100ppm max.

Bột Zircon

ZrO: 65% min, Fe2O3  : 0.1%;
TiO2  : 0.3%; 
Size: 45 um max

Tinh quặng Rutile

 TiO: 87% min

Tinh quặng Monazite

 ReO: 57% min

Tinh quặng Magnetic

 Fe3O4  : 75% min

Xỉ Titan

 TiO: 85% min

Gang  Fe: 98% min

 

Sản phẩm

Sản lượng tấn/năm

Tinh quặng Ilmenite

60.000 tấn/năm

Bột Zircon

2.500 tấn/năm

Tinh quặng Rutile

1.200 tấn/năm

Tinh quặng Monazite

400 tấn/năm

Tinh quặng Magnetic

2.000 tấn/năm

Xỉ Titan 20.000 tấn/năm
Gang 12.000 tấn/năm
 
 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Giấy phép: 

35 03 000009

Địa chỉ: 

11 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Điện thoại: 

(0256)3822073 / 3825857 / 3822204 . 

Fax: 

(0256)3822497

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: 

bimicovn@dng.vnn.vn

Top